Close

Jak hledat v živých matrikách

V případě, že pátráte po svých předcích můžete na první překážku narazit hned na začátku Vaší cesty.

Prvním krokem při hledání vlastních předků, je začít u sebe a u svých příbuzných a zjistit data narození svých rodičů nebo prarodičů. To vše popisujeme v prvním dílu naší akademie. Teoreticky byste se tedy měli dostat k datům narození okolo roku 1900. V takovém případě už jsou matriky dostupné online a žádný problém nemáte.

Může se ovšem stát, že dostupná data nemáte a pak narazíte na problém tzv. živých matrik. Živé matriky jsou matriční knihy, které ještě nemohou být zveřejněny online, protože existuje vysoká pravděpodobnost, že osoby, které se v nich vyskytují stále žijí. Z důvodu ochrany osobních dat, tak jsou ze zákona dané lhůty, kdy se matriky mohou zveřejnit.

Jako živé matriky jsou vedeny knihy u nichž poslední zápis není starší než:

  • 100 let u knihy narození
  • 75 let u knihy manželství
  • 75 let u knihy úmrtí

S problematikou živých matrik se tak setkáte primárně ze dvou důvodů. V případě, že se Vám data nepodaří získat z rodinného kruhu a nebo v případě malých vesnic s jednou matrikou. Malé obce totiž mohou vést jednu matriční knihu třeba i 200 – 300 let a může se tedy stát, že do stejné matriky zapisovali údaje v roce 1950 i v roce 1700.

Jak získat záznam z živé matriky

Předpokladem je, že znáte místo narození, svatby či úmrtí a jméno osob, které hledáte. Zde pak zjistíte, kde je daný matriční úřad dané obce: http://www.uir.cz/ .

Obecně platí, že budete potřebovat doklad, případně úředně ověřenou kopii, která prokáže Váš příbuzenský vztah k dané osobě. Pokud příbuzenský vztah nemáte a hledáte záznam pro někoho, budete potřebovat kromě dokladů ještě podepsanou plnou moc. Na úřadě by Vám měli udělat kopii záznamu, ale doporučuji si vzít blok, případně fotoaparát k pořízení vlastního záznamu.

Úřady mají na poskytnutí údajů lhůtu 30 až 60 dní. Počítejte rovněž s poplatkem v řádech několika desítek až jednotek stovek korun.

Osobně v prvním kroku doporučuji si na daný úřad, kde se matrika nachází dopředu zavolat a oni Vám sdělí detaily. Jednak Vám řeknou, zda Vaše připravené dokumenty stačí a rovněž Vás informují, zda jsou dané záznamy k dispozici. Pokud není telefonický kontakt možný, doporučuji email.

Celkově jsem se setkal s různými přístupy na matrikách, většinou jsou ochotní a vyjdou Vám vstříc a údaje zašlou emailem či sdělí do telefonu. Někdy je nutné vyplnit oficiální žádost a zaplatit poplatek, v některých případech je nutné zajít na úřad i osobně.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *