Close

Kapitola 5 – Problémy se záznamy v matričních knihách I.

V dalších třech kapitolách akademie se zaměříme na problémy, které se můžou vyskytnout se záznamy v matričních knihách. První z problémů, který se může objevit jsou nepřesnosti.

Faráři se mohli v některých případech v minulosti jednoduše splést, přeslechnout či zapsat nepravdivou informaci od našich předků. Zaměříme se proto na to, jak se v takovém případě nezaseknout a posunout se v bádání i tak trochu dále.

Chyba v záznamu

Protože nikdo není neomylný, můžete občas narazit na záměnu jména, zkomolení jména v záznamu, či výměnu děda za otce atd. Stává se, že někdy jsou zaměněni i sourozenci.
Řešení: V tomto případě doporučuji prověřit s více záznamy, většinou můžete dohledat minimálně dva (narození a úmrtí) případně tři (svatba) záznamy, které o daném předkovi máte (například porovnat s rejstříkem). Všechny tři záznamy by měli odpovídat, pokud vzájemně neodpovídají, prověřte všechny zmínky, které o daném předkovi máte. Pokud ani toto nepomůže, je třeba pátrat jinde – např. v gruntovních knihách

Nesrovnalosti s křestním jménem

V některých případech se mohlo stát, že bylo zaměněno křestní jméno za jméno kterým byl předek pokřtěn, případně bylo zapsáno v jiném tvaru, než byste očekávali nebo jste ho třeba nalezli v jiném roce než byste předpokládali.
Řešení: Opět je potřeba prověřit více záznamů a srovnat si více záznamů k danému předkovi. Zároveň doporučuji hledat, zda se nejedná o sourozence a tuto možnost vyloučit hledáním dalších údajů o dané osobě – hledáním svatebních záznamů, případně úmrtí. Nezřídka se stávalo, že novorozenec umřel a rodiče pojmenovali dalšího narozeného úplně stejně jako zemřelé dítě. (Osobně mám takových záznamů v rodině několik). Vyhledáváním doplňujících informací v jiných matričních záznamech z mé zkušenosti srovná většinu nesrovnalostí.

Záznam o narození Melchiora (Melichara) Dvořáka v Záborné. Matrikář nám to v tomto případě usnadnil a je zde i odkaz na datum smrti (2. 3. 1855)
Záznam o úmrtí Kašpara /Melichara/ Dvořáka, kde matrika vysvětluje záměnu jména.

Nejlépe si to opět vysvětlíme na příkladu – jeden z mých předků se narodil jako Melchior (odkaz zde), jak ukazuje záznam výše. Naštěstí je u něj uveden i záznam o úmrtí (odkaz zde). Pohled do matriky zemřelých ale odhaluje, že celý život používal jméno Kašpar, což nám umožní si informace srovnat.

Chyba v příjmení

V minulosti se rovněž stávalo, že i mužští předci měnili i příjmení – ostatně děje se to i v dnešní době. Nejčastější jsou dva důvody. Předci měli původně příjmení dvě a jedno postupně převážilo nebo se předek přiženil na bohatý statek a nechal si jméno původního hospodáře. Důvody mohly samozřejmě být i jiné. Nás bude zajímat hlavně co s tím

Řešení: Většinou si opět vystačíme s matričními záznamy. V tomto případě bude klíčový záznam o svatbě. Řekněme, že jste dohledali předka se jménem Václav Novák v obci Červená Lhota syn Jana Nováka a Veroniky Novákové, ale již nemůžete dohledat v matrice Jana Nováka ani jiného předchozího mužského potomka se jménem Novák. Dohledáte ovšem v obci sňatek mezi Janem Doškem a Veronikou Novákovou. Doporučuji v takovém případě dohledat i ostatní děti rodičů Veroniky Novákové, pokud nejsou žádné mužského původu, pravděpodobnost se zvětšuje. Rovněž by v tomto případě měl být nápomocný údaj o čísle domu či název vesnice.

Přejít zpět na kapitolu č. 4 – Další předci

Přejít na kapitolu č. 6. – Problémy se záznamy v matričních knihách II.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *