Close

Kapitola 4 – Další předci

V předchozí kapitole, jsme se do dozvěděli jak získat přístup do online archivů a jak nalézt svého prvního příbuzného. Teď si pojďme detailněji rozebrat co jsme daným nálezem vlastně získali.

Budeme pokračovat v příkladu z předchozí kapitoly s mým pradědečkem. Jak už víme, pradědeček se narodil 17. prosince 1883 v Polné na Jihlavsku , záznam jsme dohledali v matrikách (odkaz zde) a detailněji je níže. Doporučuji si již od začátku někam odkaz uložit i s popisem o kterého předka se jedná.

Záznam pro nás má další význam v tom, že obsahuje velké množství dalších informací. Pojďme se na to podívat po jednotlivých kouskách. V první části se postupně dozvídáme, kdo pradědečka křtil, potvrzujeme si, že se narodil 17.12., pokřtěn byl 23.12 jako Antonín Kašpar Dvořák a narodil se v Polné v domě č. 4. Dále vidíme, že je to muž, katolík a manželské dítě.

Detail Antonín Dvořák – křtitel, datum narození, dům ve kterém se narodil, náboženská příslušnost a detail o otci

Rovněž se dozvídáme informace o otci konkrétně následující info:

Dvořák Josef, katolík, občan a kloboučník z Polné č. 4, manželský syn Kašpara Dvořáka, mistra obuvnického v Polné č. 4 a jeho manželky Antonie rodem Röhrichovy v Polné č. 37.

Daný záznam nás tedy informuje o dvou dalších dvou mužských jménech mých předků a jednom ženském. Zároveň jsem se dozvěděl, že v domě mého pradedečka v domě č. 4, žili moji předci minimálně po 3 generace a matrika prozrazuje rovněž jejich profese.

Detail Antonín Dvořák – detail o matce, informace o kmotrech a porodní bábě

Obdobně zjistíme informace v další části o matce mého pradědečka – jmenovala se Josefa, rodným příjmením Nápravníková a zjišťujeme i informace o jejich rodičích a další vodítka. V další části je pak obsažena informace o kmotrech a porodní bábě.

Z jediného záznamu dohledaného v matrice tak můžeme udělat jednoduchý následující vývod, do rodokmenu jsme doplnili dalších 6 jmen, místo kde předci žili a jejich povolání. Získané údaje jsou pro zobrazeny na obrazku níže.

Jeden záznam v matrice umožňuje přidat do rodokmenu až 6 různých osob

Teď tedy pokračujeme dále. Osobně dávám přednost pokračování chronologicky do minulosti – teď bych tedy hledat záznam o svatbě Josefa Dvořáka a Josefy Nápravníkové pro další údaje, případně ověření, těch kterých už mám. Zároveň pokud není některý z údajů dobře čitelný, dá se tímto údaj získat.

Ukažme si to opět na příkladu, pradědeček se narodil v roce 1883, od tohoto data tedy budu postupovat v matrice směrem do minulosti. Konkrétně tedy v matrice č. 6788 – sňatky v obci Polná.(V minulosti téměř výhradně platilo, že svatba se konala v obci nevěsty) Začínám v roce 1883 a postupně klikám směrem do minulosti, až na straně 351 objevuji co hledám – záznam o svatbě Josefa Dvořáka a Josefy Nápravníkové z roku 1881.

Záznam o svatbě Josefa Dvořák a Josefy Nápravníkové

Záznam potvrzuje informace, které už máme a zároveň nám to doplňuje o jednu další a důležitou a to věk ženicha i nevěsty. Jak vidíte Josefu Dvořákovi bylo v době svatby, téměř 30 let – narodil se tedy kolem roku 1851. Co bude následovat už asi tušíte – otevřeme matriku č. 6764 a hledáme datum narození Josefa Dvořáka – a skutečně na straně 420 příslušné matriky je narození Josefa Dvořáka, společně s informacemi o jeho otci, matce atd. Jakýmsi bonusem je i doplněné datum úmrtí tohoto předka – můžeme si rychleji potvrdit s příslušnou matrikou úmrtí. Tím se nám koloběh uzavírá a můžeme opět hledat další předky.

Odkaz na narození Josefa Dvořáka.

Dohledávání úmrtí funguje podobným způsobem, otevřete příslušnou matriku a listujete od posledního data, které u daného předka znáte. Práci si můžete výrazně urychlit. Tipy na co se při pátrání zaměřit a jak ho výrazně zrychlit jsou dostupné v článku: Tipy na zrychlení práce s matrikami

Stejně tak doporučuji hledat sourozence Vašich předků, v matrice, ve které jste je pravděpodobně naleznete velice rychle pouhým listováním a sledováním pár parametrů jako je název obce, číslo domu ve kterém se narodili atd.

A to je vlastně vše! Teď už umíte své předky dohledávat. Ne vždy jsou však záznamy takto jednoznačné, pokud máte s jejich čtením nějaký problém věnují se jim kapitoly č. 5, kapitola č. 6 a kapitola č. 7 – kde se na rozličné problémy zaměříme.

V kapitole 8 – Jak záznamy třídit se pak zaměříme na to jak s údaji pracovat a kam je zapisovat.

Přejít zpět na kapitolu č. 3 – Začínáme pátrat

Přejít na kapitolu č. 5. – Problémy se záznamy v matričních knihách I.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *