Close

Kapitola 2 – Jak vyhledávat v matrice

Matriky jsou seřazeny většinou chronologicky, tedy od nejstaršího záznamu po časově nejmladší. Pozor si ovšem dejte v případě matrik, které obsahují více obcí najednou. Takové matriky mohou být strukturovány jednak po obcích, ale mohou být vedeny i dohromady chronologicky.

V hlavičce většiny matrik naleznete rok, v kterém se právě pohybujete. Pokud ne může být takový rok uveden někde v textu a musíte občas trochu listovat, abyste věděli v kterém jste roce. Hlavička většinou prozradí i podrobnosti o tom o jakou matriku se jedná (narození, sňatek, smrt)

Ukázka roku uvedeném přímo v textu – v horní části, pak nelze rok dohledat.
Ukázka roku a rozlišení matriky v hlavičce Matriky. Jedná se o knihy sňatků – Ženich a Nevěsta a rok 1789

Nejjednodušší je, pokud má daná matrika index. V indexu si pak pouze dohledáváte jména, která Vás zajímají a pak už listujete v příslušné matrice. Tipy jak si práci ulehčit s rejstříky naleznete například zde.


Pozor! Číslo oskenované strany v programu většinou neodpovídá číslu stránky v matrice a většinou se liší tak max o 10 stran. V online prohlížeči tedy najeďte zhruba na stránku, nalezenou v indexu a pak listujte tam a zpět o pár stran dokud nenaleznete co potřebujete.

Ukázka označení indexu.

Novější matriky jsou většinou psány čitelněji a bude se Vám v nich hledat jednoduše, čím hlouběji do minulosti půjdete, tím budete narážet na více problémů. Jednak jsou matriky stručnější a méně struktrované, druhak budete narážet na problém s písmem, překlady a podobně – více v kapitole č. 5 – Problémy se záznamy v matričních knihách I. Vždy záleželo i na konkrétním faráři, který danou matriku vedl.

Přejít zpět na kapitolu č. 1 – Obecný úvod

Přejít na kapitolu č. 3 – Začínáme pátrat

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *